Download

Deze software is beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie. In geen enkel geval kan de auteur aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortgekomen uit het gebruik van deze sofware. Gebruik alleen "stable" versies van Mozbackup voor je belangrijke backups.

Deze software is niet ontwikkeld door Mozilla Corporation.

Laatste "stable" versie: 1.5.1 (Changelog), bestandsgrote: 1 MB, PAD file, MD5 Checksums.


Downloaden via SourceForge: installatie programma, ZIP versie (geen installer)Rechtstreek downloaden via mozbackup.nl: installatie programma, ZIP versie (geen installer)

Nederlands Taalbestand

Klik op deze link om het taalbestand te downloaden.
Copyright mozbackup.nl